Menu
Warszawa / Gdańsk

Podmiotem naszych działań jest człowiek i jego środowisko. Tworzymy budynki, które pozytywnie wpływają na jakość życia i pracy. Tworzymy przestrzeń, która kształtuje relacje między człowiekiem, a naturą. Nasze inwestycje idealnie wpisują się w to, co unikalne i wartościowe w danej przestrzeni i perfekcyjnie harmonizują ze zrównoważonym rozwojem miasta.

Certyfikat BREEAM przyznawany realizacjom YAREAL, stanowi dowód na konsekwencję w naszych działaniach, wytrwałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wysoką jakość naszych projektów. Potwierdza on naszą odpowiedzialną postawę ukierunkowaną na rozwój z poszanowaniem naturalnych zasobów.

BREEAM to przyznawany przez niezależną organizację, uznany w świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, użyteczność i ekonomia. Metodologia oceny BREEAM zakłada pogłębioną analizę wszystkich właściwości inwestycji. Przyznanie danemu budynkowi czy zespołowi budynków certyfikatu BREEAM stanowi gwarancję, że zostały one zaprojektowane i wybudowane z zachowaniem najlepszych standardów oraz, że odznaczają się wysoką jakością wykonania i komfortem w użytkowaniu.

 

 

Inwestycja Sobótki 15 Wzgórze Zinglera została zaprojektowana nie tylko z myślą o komforcie życia mieszkańców, ale także w zgodzie i z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

 

 

EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA

- projekt budynków powstał w oparciu o zaawansowaną analizę komputerową, która miała na celu zapewnienie optymalnego doświetlenia każdego z lokali światłem słonecznym. Dzięki temu poszczególne rozwiązania zapewniające dostęp światła dziennego w każdym apartamencie zostały ulepszone i zoptymalizowane. Budynki zostały zaprojektowane na podstawie wniosków z analizy komputerowej, dotyczącej efektywności energetycznej budynków i komfortu termicznego mieszkańców. Analizy zostały opracowane przez eksperta ds. efektywności energetycznej;

- budynek jest energooszczędny, dzięki zastosowaniu rozwiązań takich jak wydajne energetycznie windy, czy oświetlenie, które wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji przestrzeni wspólnych. Na terenie budynku zastosowano efektywne oświetlenie terenu z użyciem energooszczędnych lamp oraz systemów sterowania oświetleniem. Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o technologię „dark sky”, w sposób zapewniający bezpieczny i optymalny poziom natężenia światła. Ponadto na terenie inwestycji zamontowano czujki ruchu oraz zmierzchu;

- budynki są wyposażone w system Smart Home firmy Fibaro. Jest to inteligentny system automatyki budowlanej, który steruje, zarządza i monitoruje urządzenia w budynku. Jego stosowanie zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie energii elektrycznej;

- apartamenty wyposażone są w pakiet inteligentnego systemu SmartHome firmy Fibaro. System steruje, zarządza i monitoruje urządzeniami w mieszkaniach, co zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań przez mieszkańców. Dodatkowo nowoczesna głowica termostatyczna The Heat Controller, wchodząca w skład pakietu, pozwoli na optymalne zarządzanie zużyciem energii cieplnej;

- podniesiono wartość ekologiczną terenu i jego bioróżnorodność poprzez zagospodarowanie terenu obszarami zielonymi. Planuje się zaprojektowanie takiej zieleni, która jest szczególnie wartościowa dla lokalnej fauny, opartej na gatunkach rodzimych, odpornej na zmiany klimatyczne i pogodowe oraz niewymagającej intensywnego podlewania. Duża liczba gatunków roślin zwiększająca bioróżnorodność doskonale wpisuje się w lokalną strategię rozwoju środowiska, dodatkowo nadając walorów estetycznych. Rośliny zgrupowane są wedle dominujących barw, które podczas okresu wegetacji tworzą ciekawe kompozycje;

- osiedle zostało zaprojektowane z uwzględnieniem aspektów związanych z przyszłymi zmianami klimatu. Zaproponowano materiały odporne na nadmierną ekspozycję na słońce oraz odporne na wilgoć. Dodatkowo przewidziano lokalizację ogrodów deszczowych w celu uniknięcia zalania w okresie gwałtownych opadów;

- zastosowane w budynkach ogrzewanie miejskie jest jednym z najbardziej pro-środowiskowych, niskoemisyjnych rozwiązań – w gdańskich elektrociepłowniach ciepło powstałe przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywane jest do ogrzewania;

- wykonawca prac budowlanych został zobowiązany do dostosowania się do bardzo wysokich wymagań środowiskowych. Podczas budowy przewiduje się segregację odpadów do recyklingu oraz racjonalne zużycie wody i energii. Na budowie wdrożone zostaną bezpieczne metody pracy, a lokalna społeczność będzie informowana na bieżąco o postępie prac. Planowane jest także podjęcie szeregu działań minimalizujących uciążliwość prac dla sąsiadów oraz ich monitoring;

- w trosce o środowisko wdrożona została polityka zrównoważonych zakupów, polegająca na efektywnym planowaniu zakupów surowców, produktów i usług zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju;

BEZPIECZEŃSTWO

- teren wyposażono w system kamer oraz system kontrolowanego wejścia;

- na terenie osiedla ruch samochodowy ograniczony jest do minimum. Wjazd do parkingów podziemnych wiedzie wprost z drogi dojazdowej a dalej ruch kołowy kierowany jest do garażu podziemnego;

- komfortowe i dobrze oznakowane chodniki zapewniają, że otoczenie jest bezpieczne dla dzieci, czy osób starszych;

- nawierzchnie dla pieszych oznaczono stosując wyraźną, spójną kolorystykę;

PRZYJAZNE OTOCZENIE

- inwestycja zlokalizowana jest na granicy z Parkiem Jaśkowej Doliny, ciekawym miejscem na spacery, urozmaiconym licznymi wzgórzami skąd rozpościera się widok na panoramę Trójmiasta oraz na Jaśkową Dolinę, na której znajdują się piękne zabytkowe wille. Ta lokalizacja zapewnia również przyszłym mieszkańcom stały dopływ świeżego powietrza;

- dodatkowo na terenie osiedla zaprojektowano miejsca do odpoczynku umiejscowione wśród zieleni;

- na terenie inwestycji znajdują się parkingi rowerowe dla mieszkańców lub gości;

- na osiedlu zaprojektowano ogromną przestrzeń rekreacyjną dla dzieci;

- osiedle wyróżnia niska kameralna, trzykondygnacyjna zabudowa z dużymi przestrzeniami między budynkami wypełnionymi bogatą roślinnością;

- bliski kontakt z przyrodą zapewnia powierzchnia biologicznie czynna na gruncie rodzimym stanowiąca 50% powierzchni działki;

- dzięki zaangażowaniu inwestora, ulica Akacjowa, która nie stanowi terenu inwestycji, ale znajduje się w jej pobliżu, zostanie wyremontowana;

TY TEŻ BĄDŹ ECO!

- w inwestycji Sobótki 15 Wzgórze Zinglera oferujemy możliwość skorzystania z ekologicznych rozwiązań z zakresu elektromobilności. Mieszkańcy będą mogli doposażyć wybrane miejsca parkingowe w naścienne stacje ładowania samochodów elektrycznych.

* Budynki „Sobótki 15 Wzgórze Zinglera” zostały zarejestrowane w BRE, jednostce przyznającej certyfikat BREEAM. Końcowy certyfikat uzyskiwany jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji dostępne są w siedzibie inwestora.

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo


Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek