0

Podmiotem naszych działań jest człowiek i jego środowisko. Tworzymy budynki, które pozytywnie wpływają na jakość życia i pracy. Tworzymy przestrzeń, która kształtuje relacje między człowiekiem, a naturą. Nasze inwestycje idealnie wpisują się w to, co unikalne i wartościowe w danej przestrzeni i perfekcyjnie harmonizują ze zrównoważonym rozwojem miasta.

Certyfikat BREEAM przyznawany realizacjom YAREAL, stanowi dowód na konsekwencję w naszych działaniach, wytrwałe poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz wysoką jakość naszych projektów. Potwierdza on naszą odpowiedzialną postawę ukierunkowaną na rozwój z poszanowaniem naturalnych zasobów.

BREEAM to przyznawany przez niezależną organizację, uznany w świecie system oceny jakości budynku oraz jego wpływu na mieszkańców i środowisko naturalne. System definiuje standard najlepszych praktyk zrównoważonego budownictwa i obejmuje między innymi takie aspekty jak ochrona środowiska i ekologia, bezpieczeństwo i komfort użytkowników, użyteczność i ekonomia. Metodologia oceny BREEAM zakłada pogłębioną analizę wszystkich właściwości inwestycji. Przyznanie danemu budynkowi czy zespołowi budynków certyfikatu BREEAM stanowi gwarancję, że zostały one zaprojektowane i wybudowane z zachowaniem najlepszych standardów oraz, że odznaczają się wysoką jakością wykonania i komfortem w użytkowaniu.

 

 

Inwestycja Rezydencja Plac Kaszubski została zaprojektowana nie tylko z myślą o komforcie życia mieszkańców, ale także w zgodzie i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

 

EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA

- projekt budynku powstał w oparciu o zaawansowaną analizę komputerową, która miała na celu zapewnienie optymalnego doświetlenia każdego z lokali światłem słonecznym. Dzięki temu poszczególne rozwiązania zapewniające dostęp światła dziennego w każdym apartamencie zostały ulepszone i zoptymalizowane. Budynki zostały zaprojektowane na podstawie wniosków z analizy komputerowej, dotyczącej efektywności energetycznej budynków i komfortu termicznego mieszkańców. Analizy zostały opracowane przez eksperta ds. efektywności energetycznej;

- w celu potwierdzenia jakości wykonanych mieszkań zakończenie zostało zaplanowane wykonanie badania termowizji lub prób szczelności, które będą miały na celu udowodnienie, że w mieszkaniach nie ma niekontrolowanych strat ciepła;

- budynek jest energooszczędny, dzięki zastosowaniu rozwiązań takich jak wydajna energetycznie winda, czy oświetlenie, które wpływają na zmniejszenie kosztów eksploatacji przestrzeni wspólnych. Zastosowano efektywne oświetlenie terenu z użyciem energooszczędnych lamp oraz systemów sterowania oświetleniem. Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o technologię „dark sky”, w sposób zapewniający bezpieczny i optymalny poziom natężenia światła. Ponadto na terenie inwestycji zamontowano czujki ruchu oraz zmierzchu;

- podniesiono wartość ekologiczną terenu i jego bioróżnorodność poprzez wprowadzenie gatunków rodzimych oraz takich, które stanowią jeden z kluczowych elementów biotopu dla lokalnej fauny. Ponadto zaprojektowano umiejscowienie budek dla motyli wraz z roślinami przez nie preferowanymi;

-apartamenty wyposażone są w pakiet inteligentnego systemu SmartHome firmy Fibaro. System steruje, zarządza i monitoruje urządzeniami w mieszkaniach, co zapewnia kontrolę oraz efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań przez mieszkańców. Dodatkowo nowoczesna głowica termostatyczna The Heat Controller, wchodząca w skład pakietu, pozwoli na optymalne zarządzanie zużyciem energii cieplnej;

inwestycja została zaprojektowana z uwzględnieniem aspektów związanych z przyszłymi zmianami klimatu. Zaproponowano materiały odporne na nadmierną ekspozycję na słońce oraz odporne na wilgoć;

- zastosowane w budynku ogrzewanie miejskie jest jednym z najbardziej pro-środowiskowych, niskoemisyjnych rozwiązań – w gdyńskich elektrociepłowniach ciepło powstałe przy produkcji energii elektrycznej wykorzystywane jest do ogrzewania;

- wykonawca prac budowlanych został zobowiązany do dostosowania się do bardzo wysokich wymagań środowiskowych. Podczas budowy przewiduje się segregację odpadów do recyklingu oraz racjonalne zużycie wody i energii. Na budowie wdrożone zostaną bezpieczne metody pracy, a lokalna społeczność będzie informowana na bieżąco o postępie prac. Planowane jest także podjęcie szeregu działań minimalizujących uciążliwość prac dla sąsiadów oraz ich monitoring;

- w trosce o środowisko wdrożona została polityka zrównoważonych zakupów, polegająca na efektywnym planowaniu zakupów surowców, produktów i usług zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju;

BEZPIECZEŃSTWO

- teren wyposażono w system kamer oraz system kontrolowanego wejścia;

- na terenie osiedla ruch samochodowy ograniczony jest do minimum. Wjazd do parkingów podziemnych wiedzie wprost z drogi dojazdowej a dalej ruch kołowy kierowany jest do garażu podziemnego;

- komfortowe i dobrze oznakowane chodniki zapewniają, że otoczenie jest bezpieczne dla dzieci, czy osób starszych;

- nawierzchnie dla pieszych oznaczono stosując wyraźną, spójną kolorystykę;

PRZYJAZNE OTOCZENIE

- budynek zlokalizowany jest w miejscu, z którego jest doskonały dostęp zarówno do obiektów kulturalnych (teatry, kina, muzea), jak i miejsc stworzonych do celów rekreacyjnych (plaże, deptaki, ścieżki rowerowe, tereny zielone, marina). Dostęp do tych miejsc nie wymaga poruszania się samochodem, wystarczy świetny dostęp do komunikacji miejskiej lub poruszanie się za pomocą roweru bądź pieszo;

- jest to świetne miejsce wypadowe do robienia zakupów (w pobliżu znajduje się słynna gdyńska hala targowa) jak i ciekawych spacerów wśród modernistycznej architektury gdyńskiej lub po nadmorskim bulwarze;

- dodatkowo na terenie inwestycji zaprojektowano miejsca do odpoczynku umiejscowione wśród zieleni;

- na terenie inwestycji znajdują się parkingi rowerowe dla mieszkańców lub gości;

- na terenie inwestycji zaprojektowano przestrzeń rekreacyjną dla dzieci;

- budynek wyróżnia ciekawa, nawiązująca do gdyńskiego modernizmu architektura z rozległymi tarasami i balkonami;

- bliski kontakt z przyrodą zapewnia powierzchnia biologicznie czynna stanowiąca blisko 40% powierzchni działki;

TY TEŻ BĄDŹ ECO!

- W Rezydencji przy Placu Kaszubskim oferujemy możliwość skorzystania z ekologicznych rozwiązań z zakresu elektromobilności. Mieszkańcy będą mogli doposażyć wybrane miejsca parkingowe w naścienne stacje ładowania samochodów elektrycznych.

* Budynek „Rezydencja Plac Kaszubski” został zarejestrowany w BRE, jednostce przyznającej certyfikat BREEAM. Końcowy certyfikat uzyskiwany jest po zakończeniu realizacji inwestycji.
Informacje na temat przebiegu procesu certyfikacji dostępne są w siedzibie inwestora.

ochrona
środowiska
przyjazne
otoczenie
recykling
bezpieczeństwo


Zadaj pytanie

Wypełnij formularz, aby się z nami skontaktować.

0Schowek